ALM Blogg – Ansvariga för varandra i teamet

Ett framgångsrikt team präglas av en värdegrund som bygger på tillit, öppenhet med sunda konflikter där medlemmarna tillsammans värker fram beslut och är kongruenta med det beslutet genom att ställa sig bakom det i handling. Nästa steg i processen mot önskat gemensamt mål och resultat är att vara ansvariga för varandras beteenden och prestation. Nu …

ALM Blogg – Att bestämma sig och vara kongruent med sitt beslut

Kongruens kan betraktas som ett akademiskt ord och som jag inte hör lika ofta som jag använder det. Det är ett ord som står för överrensstämmelse och betyder rent generellt att två uttryck är av samma karaktär. Wikipedia ger ett bra exempel på Inkonkruens, d.v.s. motsatsen och där alltså uttrycket inte är av samma karaktär, i …

ALM Blogg 4 – Metakognitiva aktiviteter samt självreglering i en dynamisk process eller identifiering, kartläggning och den berömda reflektionen

Har Du satt nya mål? Har du en plan för att nå det målet? En plan för vad du vill åstadkomma? En bucketlist i livet eller en plan för ditt karriärmål? En plan för hur nya köket skall se ut eller för årets kompetensutveckling? Kanske ett nyårslöfte som innebär att du skall träna mer och …

ALM Blogg 3 – Sunda konflikter och Öppenhet

Förändringarnas tid Vi lever i en tid där vi förväntas ta ställning och anpassa oss till förändringar snabbt, helst utan missnöje eller negativa tankar. Se möjligheter! Att de senaste 10 årens hjärnforskning, på levande hjärnor, visar på att vi människor upplever hot 5 gånger mer än belöning och att hotet neurologiskt stannar kvar längre verkar …

ALM Blogg 2 – Finns bara två måsten…

Hela tiden framåt  Vår tids anda gör att vi förväntas hela tiden vara på väg till eller från något. Till något bättre, nytt, finare eller roligare samt från något sämre, gammalt, fulare eller tråkigare.Strävan efter självförverklingande är naturligt när behovet av mat på bordet och tak över huvudet samt social samvaro och sammanhang är tillfredställt. Jag läser …

ALM Blogg 1 – Tillit baserat på sårbarhet

På min whiteboard bakom mig i mitt arbetsrum står det skrivet ”Blogg 5/10, Tillit ”. Tillit är ett av de viktigaste orden och en grundsten för mig i hälsosamma relationer och i mitt arbete med individer och grupper. Tillit betyder förtroende och motsatsen är misstro. Att bygga tillit , ett förtroende, i varje möte med …

Porträtt Anne-lee – Förebild

En av mina viktigaste värderingar är Öppenhet. Inga dolda agendor, inkongruent ”taktik” eller positionering skapar den sanna tilliten i grupper eller sammanhang. Det är min sanna intention i mitt liv och i mitt professionella yrkesliv. Läs Gabriellas porträtt av mig som förebild. Väcker den frågor som du vill ha svar på så tveka inte att …

Viktigaste egenskapen hos ledare just nu: Mod – (eller tillåtelse att vara rädd)

Igårmorse satt jag på tunnelbanan och läste Metro. Jag läste en artikel om ledarskap och om den viktigaste egenskapen hos ledare just nu: MOD. ”Vi söker den modiga chefen” står det som inledning i artikeln. Vidare står det ”modet handlar också om ett ökat krav på innovationsförmåga där det gäller att våga testa, misslyckas och …