ALM Blogg – Ansvariga för varandra i teamet

Ett framgångsrikt team präglas av en värdegrund som bygger på tillit, öppenhet med sunda konflikter där medlemmarna tillsammans värker fram beslut och är kongruenta med det beslutet genom att ställa sig bakom det i handling. Nästa steg i processen mot önskat gemensamt mål och resultat är att vara ansvariga för varandras beteenden och prestation. Nu kanske du tror att jag menar att det är ditt eller mitt ansvar för vad andra gör eller säger. Det är långt ifrån vad jag menar och låt mig förklara närmare. Jag kan inte ta ansvar för vad någon annan väljer att göra eller säga men jag kan ta ansvar för att ge feedback, återkoppla, på det beteende jag ser, hör eller upplever och det är något annat.

Ansvariga – Att vara ansvarig för varandra är att bry sig och visa engagemang. Det är att vara kärleksfull. På engelska heter det Embrace Accountability – Omfamna ansvarighet. Det låter kanske lätt i ord och det  är ”väl bara att göra” men vi människor är mer komplexa än så. Det krävs både personligt mod, empatisk intilligens,kurage och viss kunskap för att anamma varandras ansvar.  Att gå från ord till handling kräver en plan, karaktär, en kontinuitet, en mental förmåga att hålla i processen och framförallt när saker och ting inte blir som vi tänkt oss. Detta är ofta ledaren i teamets roll men har du som ledare en väldigt operativ roll så är det lätt att tappa fart, utmaning med uthållighet och att hålla teamet på banan. Detta behöver vi i teamet göra tillsammans med ledaren.

Feedback och att få återkoppling är ett helt avgörande kommunikativt verktyg och förhållningssätt för utveckling. I ett team behöver vi ge varandra kontinuerlig feedback och uppskattning för att hålla oss ansvariga för varandra. Om det är så att någon eller några inte anses göra det som vi har bestämt så behöver de få bra feedback på det. Inom idrotten är det här en naturlig företeelse. Där får vi omedelbar feedback på om något går bra eller inte. Om vi tränar på något under en lång tid så förväntas det av oss att vi agerar så på matchen eller i tävlingen. Det krävs en kontinuerlig kommunikation teammedlemmarna emellan.

 

Patrick Lencioni - Pyramiden

”Du är inte bara ansvarig för det du säger utan även för det du inte säger” – Vi hade en middag i lördags där jag arrangerat en liten tävling för middagsgästerna. Tävlingen gick ut på att gissa vilket känt citat som hörde ihop med viss person. Vi hade väldigt roligt!  Citatet som står ovan fastnade jag för lite mer än andra och det kommer från Martin Luther King Jr . Innebörden är slående i denna kontext. Om du ser, hör eller upplever något avvikande i teamet, utifrån det som bestäms och tillhörande plan, och väljer att inte säga något är du högst delaktig i konsekvensen. Det kan vara både utmanande och jobbigt att ta ansvar för varandra, se vad som inte fungerar och ge konkret feedback. Patrick Lencioni (Advantage 2012) skriver ”att hålla någon ansvarig är att ta hand om dem tillräckligt för att riskera att de klandrar dig för att peka ut sina brister” 

  • För att kunna gå från grupp till team krävs olika steg, enligt pyramiden här, och ett sådant steg är att hålla varandra ansvariga i teamet.
  • Det är inte att anklaga eller trycka ner någon utan att kärleksfullt bry sig.
  • Kontinuerlig kommunikation, uppföljning och bra feedback är en förutsättning
  • Tillsammans kan vi göra underverk!