Organisation & Grupper

MH900431735

ALM Improvement hjälper er att stärka er företagskultur samt får andan och stoltheten att leva i vardagen. Det gör vi genom olika insatser, utbildningar, workshops och träningsprogram.

ALM Improvement erbjuder konsulttjänster, träningsprogram samt workshops inom

 • Värdegrundsprocess
 • Intern kommunikation
 • Teamutveckling
 • Time Out – Handledning av ledningsgrupp och/eller ledare.

Värdegrundsprocess

I ett samhälle där såväl kunder som eftertraktade talanger ställer höga krav på företagens värderingar och beteende blir företagskulturen allt viktigare. Fler och fler företag börjar också förstå sambandet mellan kulturen och medarbetarnas prestationsförmåga. Men en god företagskultur kan inte skapas en gång för alla – den skapas varje dag.

Har ni gemensamma spelregler i ert lag på jobbet? Vet alla vilka beteenden som förväntas? Lever varje medarbetare ert varumärke? Vet alla vad syftet med er verksamhet är?

Vi hjälper er att bli trovärdiga genom att sätta ord på er företagskultur, ta fram viktiga spelregler samt hjälper er att leva som ni lär genom  att implementera ert varumärke internt  till varje medarbetare.  Grunden i våra framgångsrika beteenden lägger vi i de spelregler vi har samt konkreta beteenden kopplade till värdegrunden.

Intern kommunikation

Pratar ni med varandra eller om varandra i er organisation? Hur är kommunikationen mellan säljarna och administrationen? Har ni högt i tak eller är det bara något ”man” säger? Är ni kongruenta d.v.s. visar och agerar ni utifrån det som är beslutat?
I ett idrottslag är det aldrig tyst på träning eller match. För att taktiken skall hålla och för att vi skall göra mål eller ta poäng behöver vi ha en aktiv och öppen kommunikation mellan spelare  men även mellan ledare och spelare. Det är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i ett högpresterande lag.

Vill ni lära er att skapa en öppen och aktiv kommunikation? Vi har kunskap och kompetens kring kommunikation. Bl.a. använder vi oss av ”non violent communication” eller giraffspråket, där vi lär ut hur vi skapar kontakt och gemenskap via behov och känslor.

Teamutveckling

Längtar ni efter den där härliga lagkänslan där alla i gruppen ger 100 % och stöttar varandra? Ett team som har fokus på prestation och som ökar produktiviteten? Vill ni gå från att vara medelmåttiga grupper till att bli flera team som drivs av glädje att prestera samt tycker jobbet är meningsfullt?

Ta kontakt med ALM Improvement. Vi har själva ingått i olika arbetsgrupper men även i framgångsrika landslag. Vi har också kunskap om hur en grupp går från ”en bra grupp” till ett fantastiskt team” samt kompetensen att leda processen dit.

Våra träningsprogram för grupper är processinriktade och bygger på vetenskaplig forskning med utgångspunkt från Susan A. Wheelans studier samt har ibland inspiration från idrottens värld där träning är en naturlig del för att skapa framgångsrika lag.

TIME OUT

När spelet inte riktigt går som man har tänkt sig eller om laget behöver hämta andan, så begär idrottscoachen en timeout. Då tar sig spelarna till bänken eller sargen för att få en ny taktik eller hämta ny energi. Man dricker lite vatten, torkar svetten och får höra några kloka ord från coachen.  Därefter åker man ut på isen eller springer ut på basketplanen igen med förnyad kraft och inspiration.

Vi tror att ni kan använda er av samma teknik fast på arbetsplatsen. Därför erbjuder vi ett koncept som vi kallar för TimeOut – reflektion i vardagen. Vi kommer ut till er under två timmar och ”blåser i visselpipan” och ger er möjlighet att reflektera kring det som ni behöver för att spela bättre. Reflektionen består av viss teori kring ämnet, men grunden i Timeouten är träning, egen reflektion och dialog.

Exempel på olika behov att ta en TImeOut  – reflektion kring.

 • Företagets värdeord
 • Framgångsrika beteenden
 • Laget & Jaget
 • Coachande ledarskap
 • Svåra samtal
 • Meaning & Performance
 • Stresshantering

Ni bestämmer rubriken och vi lägger upp innehållet.

TimeOuten är under 2 timmar och är för minst 4 och max 20 personer åt gången. Har ni fler grupper som vill ta en timeout så kommer vi fler gånger.

Vi bygger alltid våra träningsprogram utifrån det som fungerar i nuet samt identifierar de hinder som finns, för att våra kunder, grupper och de människor vi möter skall uppleva en effekt och en förbättring. Vi har fokus på prestationen i stunden.  Vi letar inga fel, vi dömer inte, vi skapar ett tillåtande och öppet klimat – där vi kan träna och förverkligas.