ALM Blogg 2 – Finns bara två måsten…

2 måsten


Hela tiden framåt  Vår tids anda gör att vi förväntas hela tiden vara på väg till eller från något. Till något bättre, nytt, finare eller roligare samt från något sämre, gammalt, fulare eller tråkigare.Strävan efter självförverklingande är naturligt när behovet av mat på bordet och tak över huvudet samt social samvaro och sammanhang är tillfredställt. Jag läser en artikel i Svd idag om psykologiprofessor Svend Brinkman som menar på att vi har skapat en utvecklingskultur som börjar redan i förskolan och som följer oss genom arbetslivet, ”Ständig förbättring från vaggan till graven” . Detta skapar enligt honom en meningslöshet, tomhet och stress. Jag är beredd att hålla med…till viss del. T.ex som ideellt aktiv inom barn – och ungdomsidrotten tycker jag mig kunna se att det finns en vuxen förväntan på att alla barn håller på med idrott för att hela tiden vilja bli bättre och så småningom bäst. Forskning visar på att det är precis tvärtom, barnen tänker inte som vuxna utan utvecklas genom glädje, lust och gemenskap med kompisarna, inte i strävan efter ständig förbättring. Förväntan sätter en orimlig press från vuxenvärlden. Det är viktigt att drivkraften inifrån är utifrån en sann vilja och inte ett måste.

Måsten Prestationsångest kommer som ett brev på posten när jag upplever ett krav utifrån eller inifrån som jag själv inte tror jag klarar av eller kanske inte ens vill klara av. Om jag sätter upp höga förväntningar som är svåra att leva upp till, som t.ex ”Alla ska älska mig”,  gör att jag sällan får belöning för min strävan. Om jag hela tiden drivs av en inre dialog som talar om för mig att jag borde, måste eller ska istället för att jag kan, vill eller vågar så skapas en m

eningslöshet, tomhet och stress. Det är inte vårt naturliga tillstånd av utveckling och förbättring som är problemet utan vår inre dialog kring det.

Val När jag pratar om beteendeförändringar så brukar jag ibland använda mig av påståendet ”Det finns bara 2 måsten” för att i nästa skede ställa frågan ”Vilka är det?”  Jag brukar då få förslag på flera olika måsten, allt ifrån att vi måste andas, jobba, tjäna pengar eller gå på toaletten till att dö. Ja tyvärr måste vi dö och det är ett måste. Men vad är det andra måstet? Om vi använder oss av förslaget ”Jag måste jobba!” Flera upplever jobbet som ett måste för att få den lön som vi behöver för att betala hyran, köpa mat och betala räkningar mm. men om du skulle välja bort att jobba så skulle du kanske vara utan din bostad, mat samt inte kunna betala dina räkningar och det skulle du inte vilja. Skulle du därför kunna välja att gå till jobbet istället för att du måste? Är det skillnad? ”Jag väljer att jobba” Jag vill – jag måste…smaka på det.

Inre dialog Det finns bara 2 måsten – Du måste (tyvärr) dö och Du måste välja. I min värld tar ett måste energi medans val ger energi. I min värld är ett borde något som andra förväntar sig medans kan något som jag äger. Upplev själv genom denna övning:

1. Sätt dig bekvämt i en stol och slut dina ögon. Känn golvet under dina fötter och stolen under dig. Ta ett djupare andetag och fokusera på dina nästkommande 3 andetag.

2. Upprepa för dig själv orden Jag måste – Jag borde – Jag ska.  3 ggr och gärna högt för dig själv. Upplev hur det känns inom dig

3. Välj nu att göra samma sak men med orden Jag kan – Jag vill – Jag vågar. 3 ggr och gärna högt för dig själv. Upplev hur det känns inom dig.

Första gången jag själv gjorde denna övning kände jag en solklar skillnad på orden och vad de betydde. Pröva du med!