Prestera mera!

Min övertygelse är att människan vill prestera och hela tiden sträva mot förbättring. Det är en del av vår strävan att bli lyckliga och finna harmoni . Vi är mästare på att se framåt och hela tiden hitta nya vägar för att utvecklas – till vår natur – och gör det oftast med sann glädje. Vi är sociala varelser som strävar efter att prestera och ingå i ett sammanhang.  Men i vår tid kan ordet prestation också väcka oro, måsten och just ångest – prestationsångest. Ofta är det så att man förknippar just prestation med en rädsla för misslyckande och för höga krav. Då tappar vi just glädjen i att prestera.

Läs Anne-Lee Mellström artikel på accountonus.se